Główny cel Projektu - Kontakt w leczeniu

SZKOLENIE ZOSTAŁO OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PRZEZ
POLSKO - NIEMIECKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Przejdź do treści
GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Szczegółowe cele szkolenia personelu medycznego/niemedycznego mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów:
✓     udzielenie pomocy personelowi w zrozumieniu najważniejszych zasad związanych z komunikacją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne,
✓     dokonanie analizy przez personel swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze,
✓     rozwinięcie informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie,
✓     poznanie skutecznych i pozytywnych metod komunikacji z pacjentem,
✓     rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu na polu komunikacji z pacjentem,
✓     zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy personelu,
✓     rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Wróć do spisu treści