Formularz on-line - Kontakt w leczeniu

SZKOLENIE ZOSTAŁO OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PRZEZ
POLSKO - NIEMIECKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Przejdź do treści
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dla personelu medycznego i niemedycznego
pt.: Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta.

Prosimy o uważne wpisanie terminu szkolenia zgodnie z harmonogramem.
Po wysłaniu formularza wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem na adres wpisany w trakcie jego wypełniania. Jeśli nie otrzymaliście Państwo potwierdzenia, prosimy o kontakt: jolanta.wdowka@babinski.pl

LekarzFarmaceuta
Pielęgniarka/ pielęgniarzPracownik rejestracji


Dane zgłoszeniowe uczestnika szkoleniaAdres zamieszkania:Adres do korespondencji:

LekarzPielęgniarka / pielęgniarzFarmaceutaInny zawódkrócej niż 5 lat5 - 15 lat15 - 25 latpowyżej 25 lat

sporadycznie - raz w miesiącu
rzadko - kilka razy w miesiącu, ale nie częściej niż raz w tygodniu
często - kilka razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz w ciągu dnia pracy
bardzo często - więcej niż raz w ciągu dnia pracy
Nazwa i adres miejsca pracy

Oświadczenie wnioskodawcy

KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Wróć do spisu treści