Strona główna - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
Kontakt w leczeniu
JEŚLI W CODZIENNEJ PRACY:
 • masz kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami  pacjentów,
 • chcesz uzyskać informacje, jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
weź udział w praktycznych, autorskich szkoleniach w ramach projektu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność szkoleń.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


 • Program szkoleniowy opracowany został przez ekspertów Szpitala Babińskiego w Krakowie.

 • Zasięg terytorialny / lokalizacja szkoleń:
  • województwo małopolskie: Kraków, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Tarnów.
  • województwo podkarpackie: Dębica, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg.

 • Szkolenia jedno i dwudniowe, dostosowane do potrzeb grup docelowych.

 • Imienne certyfikaty oraz punkty edukacyjne dla lekarzy - 16 punktów edukacyjnych i farmaceutów - 2 punkty edukacyjne przyznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie lub Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską w Rzeszowie.
CEL PROJEKTU:
profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

GRUPA DOCELOWA:
pracownicy podmiotów leczniczych (publicznych i niepublicznych) oraz aptek, tj. lekarze, pielęgniarki/ pielęgniarze, farmaceuci, pracownicy rejestracji/ sekretarki medyczne, mający kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z rodzinami pacjentów.
Realizator dopuszcza udział w szkoleniach personelu wykonującego zawód medyczny/ niemedyczny inny niż wymieniony powyżej, tj. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, logopeda, specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, asystent pracownika socjalnego, specjalista pracy socjalnej, pracownik środowiskowy, opiekun medyczny, opiekun Domu Pomocy Społecznej, opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy, opiekun osoby niepełnosprawnej, specjalista doraźnej pomocy medycznej, interwent kryzysowy, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, konsultant – pracownik rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną, pracownik działu pomocy doraźnej, doradca zawodowy/trener zatrudnienia wspieranego, kierownik jednostki sekcji/komórki/działu/filii instytucji pomocy społecznej, referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, wykładowcy (z zakresu ochrony zdrowia) uczelni wyższych i nauczyciele w zawodzie terapeuta zajęciowy (zatrudnienie w innych formach kształcenia ustawicznego niż uczelnie wyższe).
Plakat do pobrania
Dzięki szkoleniu:
 • zwiększysz swoje zdolności komunikacyjne z pacjentami, zwłaszcza w komunikacji z pacjentem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu, co przełoży się m.in. na zmniejszenie liczby skarg pacjentów,
 • zmniejszysz istniejące bariery w komunikowaniu się z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne, będziesz bardziej efektywny w swojej pracy,
 • będziesz potrafił nawiązać dobrą relację z pacjentem, zwiększysz znaczenie tzw. "pierwszego wrażenia" podczas rozmowy z pacjentem.
Ulotka do pobrania
Zadanie jest finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020  
PATRONAT HONOROWY NAD NASZYM SZKOLENIEM
Polsko - Niemieckie Towarzystwo
Zdrowia Psychicznego

Okręgowa Izba Lekarska
w Rzeszowie
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Program Szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści