Informacje medialne - Kontakt w leczeniu

SZKOLENIE ZOSTAŁO OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PRZEZ
POLSKO - NIEMIECKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Przejdź do treści
INFORMACJE MEDIALNE

Materiał z wydania internetowego z 3 listopada 2017 r.
Kraków: personel lecznic przejdzie szkolenia dot. komunikacji z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.

Materiał z 8 listopada 2017 r.
Pracownicy medyczni przeszkolą się w pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi
Materiał z 8 listopada 2017 r.
Szkolenia dla medyków z komunikacji z chorymi na zaburzenia psychiczne.

Informacja na stronie Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Wróć do spisu treści