Miejsca szkoleń - Kontakt w leczeniu

SZKOLENIE ZOSTAŁO OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PRZEZ
POLSKO - NIEMIECKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Przejdź do treści
MIEJSCA SZKOLEŃ
Jako Organizator zastrzegamy sobie, że to czy dane szkolenie się odbędzie, zależeć będzie od tego, czy zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób do poszczególnych grup.
W ramach szkoleń Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, posiłki oraz przerwy kawowe.
SZCZEGÓŁY ADRESOWE

KRAKÓW: Szpital Babińskiego przy ul. dr. J.Babińskiego 29.
MIECHÓW: Szpital Św. Anny przy ul. Szpitalnej 3.
MYŚLENICE: Dzienny Oddział Psychiatryczny przy ul. Drogowców 6.

Adresy, w których odbędą się pozostałe szkolenia zostaną podane przez Organizatora w terminach późniejszych.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Wróć do spisu treści