Rekrutacja - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
REKRUTACJA
Od listopada 2017r. rozpoczęliśmy rekrutację uczestników w ramach realizacji projektu z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawowe kryterium rekrutacji uczestników:

1. Zatrudnienie na terenie województwa małopolskiego lub województwa podkarpackiego - bez względu na formę zatrudnienia - w: podmiocie leczniczym/ aptece/ uczelni wyższej z zakresu ochrony zdrowia/ w instytucjach pomocy społecznej (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, itp.)/ w organizacjach pozarządowych, których jednym z celów działalności jest zakres ochrony zdrowia lub prowadzenie specjalistycznych centrów pomocy.
2. Wykonywanie zawodu medycznego lub niemedycznego, tj.: lekarz, pielęgniarka /pielęgniarz, farmaceuta, pracownik rejestracji (sekretarka medyczna), lub innego zawodu medycznego/ niemedycznego, tj. ratownik medyczny, fizjoterapeuta, logopeda, specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, pracownik środowiskowy, opiekun medyczny lub wykonywanie zawodu wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia na uczelni wyższej.
3. Posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego (w przypadku wykonywania zawodu - lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza, położnej oraz farmaceuty), zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w tym zakresie:

    • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).
    • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
    • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 9, poz. 108 z późn. zm.).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie", następnie wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu. Prosimy wybrać jedną z dróg przesłania zgłoszenia:

1)    on-line za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Projektu lub
2)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu lub
3)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jolanta.wdowka@babinski.pl  lub  
4)    za pośrednictwem faxu nr 12 262-13-35.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści